Liidimetodi®

Liidimetodi on Markkinointi Meemin kehittämä menetelmä, jonka avulla suunnitellaan step by step asiakaslähtöinen strategiatyö, kasvumarkkinoinnin koneisto sekä markkinoinnin ja myynnin yhteinen prosessi.

Mistä Liidimetodi sai alkunsa?

Suomalaisissa yrityksissä elellään vielä perinteisen ja modernin markkinoinnin ja myynnin välimaastossa: digitaaliset kanavat, työkalut ja taktiikat on otettu käyttöön, mutta markkinointia ja myyntiä edelleen suunnitellaan, toteutetaan ja johdetaan hyvin perinteisen kaavan mukaan. Markkinoinnin ja myynnin mindsetissa ei ole tapahtunut sen kummempaa muutosta, vaikka ne ovatkin siirtyneet digitaalisiin kanaviin.

Perinteiset mallit ja toimintatavat eivät vastaa modernin markkinoinnin tarpeisiin ja siksi hyvin usein näen, että yrityksissä tehdään paljon hyviä juttuja, mutta niistä ei saada lähellekään niiden täyttä potentiaalia irti.

Liidimetodin® avulla muutatte mindsetin samalle tasolle yrityksen teknologiavalmiuksien kanssa ja alatte työskentelemään yhtenäisempänä organisaationa systemaattisemmin, tehokkaammin ja ennen kaikkea asiakaslähtöisemmin. Ymmärrätte miten tehdään päätöksiä datan avulla, kohdennatte resursseja tehokkaammin sekä omaksutte modernin kasvumarkkinoinnin prosessin.

Haluatko kuulla näkemykseni, miten teidän yrityksen markkinointia voisi tehostaa Liidimetodin avulla? Varaa 15min sparraukseen puhelu täältä!

Modernin kasvumarkkinoinnin keskeisiä tekijöitä

Markkinoinnin ja myynnin muutosnopeus on kasvanut asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksen ja digitalisaation vaikutuksesta. Ne yritykset, jotka pystyvät sopeutumaan ja reagoimaan nopeasti näihin muutoksiin ovat tulevaisuuden menestyjiä. Moderni kasvumarkkinointi ja myynti tarvitsee nyt kokonaan uutta mindsettia, ei pelkästään uusia työkaluja ja yksittäisiä taktiikoita.

Asiakas on kuningas

Elämme asiakasvallankumouksen aikaa. Markkinoijat pyrkivät ymmärtämään asiakkaiden tarpeita, mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä syvällisemmin tarjotakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen brändin jokaisessa kosketuspinnassa sekä personoituja ratkaisuja ja tarjouksia.

Datalla johtaminen

Modernin kasvumarkkinoinnin ja myynnin päätöksiä tehdään ketterästi reaaliaikaisen datan avulla. Yrityksen pitää pystyä ohjaamaan resursseja nopeasti datan avulla juuri sinne, missä niitä eniten kaivataan.

Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen

Teknologia, asiakastarpeet ja markkinatrendit kehittyvät nopeasti, ja menestyvät yritykset pysyvät ajan tasalla ja sopeutuvat muutoksiin nopeasti. Jatkuva oppiminen ja kokeilukulttuuri auttavat parantamaan markkinoinnin tuloksia ja saavuttamaan kilpailuetua.

Monikanavainen markkinointi tavoittaa kohderyhmän parhaiten

Mediakenttä on pirstaloitunut ja asiakas käyttää päivittäin jopa 10 eri kanavaa. Markkinoijien ja myyjien pitää luonnollisesti jalkauttaa tekemistä niihin kanaviin, joissa asiakkaatkin ovat. Enää ei riitä yhden kanavan ja puhelinmyynnin haltuunotto, monikanavastrategialla saadaan parhaita tuloksia.

Lisäarvoa tuottavia sisältöjä jokaiseen ostoprosessin vaiheeseen

Modernin kasvumarkkinoinnin ja myynnin päätöksiä tehdään ketterästi reaaliaikaisen datan avulla. Yrityksen pitää pystyä ohjaamaan resursseja nopeasti datan avulla juuri sinne, missä niitä eniten kaivataan.

Jatkuvasti kehittyvä prosessi

Kasvumarkkinointi ei ole vuosikelloprojekti, vaan jatkuvasti kehittyvä prosessi. Modernilta markkinointipäälliköltä vaaditaan prosessin johtamisen taitoja sekä LEAN-mallin tyyppistä mindsettia.

Perinteinen brändistrategia ja markkinoinnin vuosikello eivät riitä kasvumarkkinoinnin koneiston suunnitteluun

SISÄLTÖSTRATEGIA

Vaikka pidemmän aikajänteen brändistrategia on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa ja se  antaa isommat suuntaviivat viestinnälle ja tavoitteille, se ei kuitenkaan ota huomioon tarkasti kohderyhmän käyttäytymistä, erityispiirteitä ja tarpeita, joka on kasvumarkkinoinnin strategialle puolestaan välttämätön lähtökohta. Siksi brändistrategiaa tulisi aina täydentää kasvumarkkinoinnin asiakaslähtöisellä strategiatyöllä. Liidimetodi alkaa tuon strategian laatimisesta selkeän step by step tehtävämallin avulla.

DIGITAALINEN OSTOPOLKU

Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelussa modernille sisältömarkkinoinnille perinteinen markkinoinnin vuosikello on rajoittava ja joustamattoman työkalu. Lähtökohtaisesti se ei ota huomioon nopeaa muutosvauhtia, ketteriä menetelmiä tai reaaliaikaisen datan hyödyntämistä. Siksi Liidimetodissa strategia jalkautetaan digitaaliseksi ostopolkusuunnitelmaksi sekä ketteräksi kasvumarkkinoinnin prosessiksi, joka toimii sprintti-mentaliteetilla.

Liidimetodin 3 elementtiä

Halo strategia

Liidimetodi alkaa Halo-strategian laatimisesta, joka käytännön tasolla sisältää ihanneasiakasprofiilin, ihanneasiakkaan syvemmän analyysin sekä ostoprosessin vaiheiden kartoittamisen. Tavoitteena on ymmärtää syvemmin ihanneasiakkaan kipupisteet, tahtotila ja epävarmuudet, jotka vaikuttavat hänen ostopolun eri vaiheisiin aina ongelman syntymisestä tiedonhakuun ja ostopäätöksen tekemiseen.

Digitaalinen ostopolku

Digitaalisessa ostopolkusuunnitelmassa kuvataan ihanneasiakkaan matka tuntemattomasta kohderyhmäläisestä aina ostavaksi asiakkaaksi. Suunnitelma sisältää ostopolun ensimmäisen sprintin sisältösuunnitelman, verkkoympäristön, automaatiot sekä orgaaniset ja maksulliset liikenteen lähteet. Sisällöntuotannolle luodaan sisältöpankki, joka sisältää rungon koko ostopolun sisältöjen suunnittelulle.

Kasvumarkkinoinnin prosessi

Kasvumarkkinoinnin prosessi suunnitellaan yrityskohtaisesti yrityksen tavoitteiden ja resurssien pohjalta. Sen tavoitteena on luoda sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen myynnin yhteistyömalli, jonka voimalla digitaalista ostopolkua rakennetaan ja tehostetaan systemaattisesti paremmaksi. Dataohjautuvan prosessin ja testaamisen avulla löydetään yritykselle täydellinen liidimarkkinoinnin resepti, jolloin liidien generoinnista ja uusasiakashankinnasta tulee ennustettavaa.

Suunnitelman jalkauttaminen toiminnan tasolle

Sisältöpankki

Digitaalisen ostopolun rakentaminen starttaa sisältöpankin rakentamisesta. Tuotamme Liidimetodin tarjoaman sisältörungon mukaan ensimmäisen sprintin kaikki sisällöt valmiiksi.

Verkkoympäristö

Seuraavaksi rakennamme ostopolun laskeutumis-sivut sekä hyödynnämme olemassa olevan verkkoympäristön potentiaalisen liikenteen konversio-optimoinnin toimenpiteillä.

Automatisointi

Kun meillä on sisällöt kasassa ja verkkoympäristö valmiina, on aika tehostaa digitaalista ostopolkua markkinoinnin ja myynnin automaatioilla. Valitsemme yrityksellesi optimaalisimman teknologian ja rakennamme automaatiot suunnitelman pohjalta.

Liikenteen lähteet

Vasta aivan viimeisenä lähdemme tehostamaan digitaalisen ostopolun liikennettä rakentamalla jokaiseen ostoprosessin vaiheeseen sopivat kampanjastrategiat suunnitelman mukaisiin kanaviin.

Systemaattinen markkinointi- ja myyntiprosessi suunnitellaan kasvuhakkeroinnin runkotyöllä

Ja sitten vain painetaan Julkaise-nappulaa ja aletaan odottamaan tuloksia? Ei suinkaan. Jos markkinointi olisi näin helppoa me olisimme kaikki miljonäärejä. Tästä se varsinainen markkinoinnin ja myynnin todellinen tekeminen vasta alkaa. Liidimetodin kasvumarkkinoinnin prosessi suunnitellaan yrityskohtaisesti hyödyntäen kasvuhakkeroinnin runkotyötä.

Moni liittää kasvuhakkerointi-sanan startup-henkiseen ajatteluun, jossa tavoite on hakea kasvua aggressiivisesti ja nopeasti testaamalla erilaisia markkinointitaktiikoita. Vuosien saatossa kasvuhakkeroinnista on kuitenkin kehittynyt skaalautuva toimintamalli. Kaikkien ei tarvitse tehdä kasvuhakkerointia veren maku suussa tai valloittaa joka vuosi uusia vuoria. Kasvuhakkeroinnin toimintamallin avulla yritys tekee kuitenkin markkinointia prosessin omaisesti, kohdentaa resursseja tehokkaammin ja kehittää markkinoinnin toimenpiteitä dataohjautuvasti sekä asiakaslähtöisesti. Tähän jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä toimenpiteistä ja tavoitteiden kunnianhimoisuudesta riippumatta.

Aika jalkauttaa Liidimetodi yritykseesi?

Suunnittelemme yrityksellesi parhaimman tavan Liidimetodin haltuunottoon. Se voi olla konsultointia, suunnittelua, valmennusta, ulkoistettu liidimarkkinoinnin palvelu tai vaikka jokaisen niiden sekoitus. Ota yhteyttä, kartoitamme yrityksesi tilanteen ja ehdotamme teidän näköistä palvelukokonaisuutta.

tiimi@markkinointimeemi.fi

+358 40 722 3816

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field
Fill out this field
Käytämme evästeitä ja vastaavia mekanismeja käyttäjäliikenteen analysointiin. Valitsemalla Hyväksy annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. View more
Hyväksy
Kiellä kaikki